آموزش های Android

آموزش برنامه های Androind

آموزش ها به روان ترین شیوه ممکن گفته شده و  می تونید به هرکدام از سرویس ها متصل شوید ولی به ترتیب راحتی:

سرویس Cisco برای انواع اشتراک ها قابل استفاده است
 


سرویس ShadowSocks برای اشتراک های 6 ماهه و یکساله قابل ارائه است

سرویس SSH Tunnel برای اشتراک های 6 ماهه و یکساله قابل ارائه است

سرویس V2Ray برای اشتراک های 6 ماهه و یکساله قابل ارائه است

 

روش های پایین فعلا قابل استفاده نیست

_________

GOLDV

ضمانت ما

سرور های پرقدرت

بدون محدودیت پهنای باند

پشتبانی تا آخرین لحظه

ضمانت رضایت شما

Copyright © GOLDV.ir.